Jste zde

12.2.2018

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2018

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PRO ROK 2018
Praha – Kunratice
   
   
DatumLokalitaČas
ČTVRTEK1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)1500 - 1520
1.3.20182. křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého1530 - 1550
24.5.20183. ul. K Betáni (za parkem)1600 - 1620
 4. nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)1630 - 1650
 5. křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil)1700 - 1720
 6. ul. K Šeberáku (točna autobusu)1730 - 1750
   
DatumLokalitaČas
SOBOTA1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)800 - 820
18.8.20182. křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého830 - 850
 3. ul. K Betáni (za parkem)900 - 920
 4. nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)930 - 950
 5. křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil)1000 - 1020
 6. ul. K Šeberáku (točna autobusu)1030 - 1050
   
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady: 
   
rozpouštědla  
kyseliny  
zásady  
fotochemikálie  
pesticidy  
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 
olej a tuk (kromě jedlého) 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 
léčiva  
baterie a akumulátory 
   
Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !
   
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Není nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
   
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.
   
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
zdroj: Portál životního prostředí hl. m. Prahy 
Vyskočit nahoru