Jste zde

28.5.2014

Svozové dny pro BIOODPAD

BIOODPAD  (biologicky rozložitelný odpad)

Žádáme všechny občany, kteří prostřednictvím svozové společnosti Pražské služby a.s. využívají svoz BIOODPADU, aby se informovali o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě. Tyto seznamy jsou vždy se čtrnáctidenním předstihem aktualizovány na www.psas.cz.

Aktuální svozový den pro MČ Praha - Kunratice je středa, sudý týden

Do bioodpadu patří:

  • tráva a plevel, listí (bez smetků z ulice), dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.), sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, skořápky od vajec, neznečištěná zemina (bez květináčů), pokojové rostliny, květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

  • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, maso a kosti, uhynulá zvířata, velkoobjemový odpad
Vyskočit nahoru