Jste zde

31.10.2013

Zvířata

Povinnost majitelů psů uklízet psí exkrementy

ÚMČ Praha – Kunratice vybudoval síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů. Sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob
na komunální odpad.

Povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá z § 2 a 3 obecně závazné vyhlášky MHMP
č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška
o čistotě). Porušení výše uvedených ustanovení postihuje Městská policie.

Pokud se Vám nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí, obraťte se prosím přímo na nejbližšího příslušníka Městské policie.

 

Vyskočit nahoru