Jste zde

29.10.2013

Údržba kontejnerových stání na separovaný odpad (plast, papír, sklo, tetrapak)

Na území Městské části Praha – Kunratice se nachází celkem 27 stanovišť na separaci odpadu, které slouží občanům městské části k bezplatnému třídění odpadu.

Mapa kontejnerů v Kunraticích zde

 

Vyskočit nahoru