Jste zde

29.10.2013

Sběrné dvory

V Praze neustále narůstá počet sběrných dvorů, jeji seznam naleznete zde (odkaz) a aktuální mapu zde (odkaz). V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.

Přímo na území MČ Praha-Kunratice je umístěn sběrný dvůr hl. m. Prahy v ul. Obrataňská. Ze všech sběrných dvorů hl. m. Prahy leží dalších 5 v nepříliš velké vzdálenosti (několik km):

Provozní doba je jednotná pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy.

Pozn. Při změně času na letní/zimní, se mění i otevírací doba.

 Zimní obdobíLetní období
Po - Pá8:30 - 17:008:30 - 18:00
So8:30 - 15:008:30 - 15:00
NeZavřenoZavřeno

Odebírané odpady

 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony)
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.)
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů)
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek,
 • pneumatiky - poplatek 25 Kč / kus

Nelze odevzdat

 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest - nutno se obrátit na specializované firmy)

Doprava odpadu do sběrného dvora

Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.

Vyskočit nahoru