Jste zde

29.10.2013

Sběrné dvory

V Praze je celkem 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.

Přímo na území MČ Praha - Kunratice byl nově otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy Obrataňská. Ze všech 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy leží dalších 5 v nepříliš velké vzdálenosti (několik km):

 • Zakrytá, Praha 4 - Spořilov, tel.: 272 764 058, 731 142 348 (příjezd z ul. Sliačská, spojení autobusem č. 118, 170 a 203, zastávka "Depo Kačerov"),
 • Bartůňkova, Praha 11, u stanice metra Opatov, tel.: 236 040 027,
 • Za Zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy, tel.: 733 164 810 (v průmyslovém areálu vedle ul. Kutnohorská),
 • Generála Šišky, Praha 12 - Modřany, tel.: 244 400 164 (u konečné zastávky tramvají č. 3, 17 a 21 "Levského"),
 • Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves, tel.: 731 122 905 (sběrný dvůr ještě není na ortofotomapě, příjezd od kruhového objezdu po nově vybudované komunikaci).

Provozní doba je jednotná pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy.

 zimní obdobíletní období
Po - Pá8:30 - 17:008:30 - 18:00
So8:30 - 15:008:30 - 15:00
Nezavřenozavřeno

Odebírané odpady

 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony)
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.)
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů)
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek,
 • pneumatiky - poplatek 25 Kč / kus

Nelze odevzdat

 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest - nutno se obrátit na specializované firmy)

Doprava odpadu do sběrného dvora

Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.

Vyskočit nahoru