Jste zde

29.10.2013

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Mobilní svoz bude provádět společnost PAPKOV s.r.o., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, aktuální harmonogram svozu naleznete zde (odkaz), pro rok 2021 je již ke stažení pdf (odkaz). Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:

 • baterie, akumulátory
 • nádobky od sprejů
 • oleje a tuky (včetně potravinářských)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky
Vyskočit nahoru