Jste zde

29.10.2013

Co to je a na co je BIO kontejner?

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel 
 • listí (bez smetků z ulice) 
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů 
 • spadané ovoce 
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) 
 • sedliny kávy a čaje (i s pap. filtrem), čajové sáčky 
 • skořápky od vajec 
 • neznečištěná zemina (bez květináčů) 
 • pokojové rostliny 
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
 • jedlé oleje 
 • maso a kosti 
 • uhynulá zvířata

BIO kontejnery jsou přistaveny dle Harmonogramu o víkendech po dobu 3 hodin. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m 3). BIO odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Obrataňská nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Vyskočit nahoru