Jste zde

28.10.2013

Koloběhy – jak se třídí a recykluje

Co je to obal?

Obal je věc, která slouží k ochraně nebo snadné přepravě svého obsahu.

Obalem je:

 • Láhev na pití
 • Plechovka na maso pro psy
 • Sklenice s džusem
 • Papírový nebo plastový sáček na rohlíky

Co je to odpad?

Odpad je věc, kterou již nepotřebujeme a tak se jí chceme zbavit.

Co s ním?

 • nejprve zjisti z jakého materiálu je ta věc vyrobena. Pokud si nejsi jist napoví značka na obalu
 • materiál už víš, tak je dej do některého z barevných kontejnerů nebo na sběrný dvůr

Co je to recyklace?

Recyklace je činnost, při které jsou odpady zpracovávány a přeměněny v nové materiály. Proto dodržuj pravidla třídění odpadů. Správně vytříděné odpady se potom dále recyklují.

Odpady – jako třeba sklo, papír, plasty, nápojové kartony a kovy je možno recyklovat – tedy znovu použít k výrobě nových výrobků.

Každý materiál má svůj koloběh.

PAPÍR

Výrobky a obaly – Papír

Papír se vyrábí z vláken, vlákna se získávají převážně ze dřeva, bavlny a konopí. Dá se použít i starý papír, který jsme vytřídili a dále kaolin nebo křída pro vyšší bělost, klíh, aby se na papír lépe psalo, nebo barvy k výrobě barevného papíru

Recyklace odpadu

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva. Takto se dá papír recyklovat asi 5x. Většinou je to poznat  - šedá barva – sešity, krabice, obaly na vajíčka,WC papír.

Vznik odpadu v domácnosti

Nejčastěji – staré noviny, časopisy, kancelářský papír, různé krabičky a sáčky

Dotřídění odpadu

Každý druh papíru se jinak zpracovává, proto se dotříďuje na jednotlivé druhy. To se děje na dotříďovaní lince, na ní je pás, po kterém se pohybuje směs papíru a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy.

Třídění odpadu

Modré nádoby do kterých patří: noviny, časopisy, kancl.papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly

Nepatří sem: Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, kopírák a použité plenky

SKLO

Výrobky a obaly – Sklo

K výrobě skla se používá několik surovin, hlavně písek, staré sklo a další přísady, které se míchají při teplotě 1500°C. Z roztavené skloviny se pomocí vzduchu a formy vyfoukne láhev, která se musí postupně ochladit, temperovat.Bez temperování by byla láhev velmi křehká a nevydržela by ani plnění nápojem v plnírnách.

Recyklace odpadu

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá se do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrobí láhve na minerálku a pivo. Takto se dá sklo používat vlastně donekonečna.

Vznik odpadu v domácnosti

Nejčastěji – sklo, které se nedá doma dále použít, třeba na marmeládu, nebo mošt a nebo ty nezálohované. Zálohované se po důkladném vyčištění znovu plní.

Dotřídění odpadu

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné, a ani jiná nečistota jako kov, keramika. Sklo se třídí na automatické lince, kde vše řídí počítač.Pokud je jen jeden kontejner na sklo – barevné i bílé, skláři si pak sami vytřídí, aby měli jistotu, že tam není nic barevného nebo nečistota.

Třídění odpadu

Zelené nádoby do kterých patří: skleněné láhve, sklenice a tabulové sklo

Nepatří sem: Sklo s drátěnou sítí, automobilové sklo, zářivky, žárovky, keramika a porcelán.

PLASTY

Výrobky a obaly – Plasty

Většina plastů se vyrábí z ropy a zemního plynu, v menší míře z uhlí a rostlin. Z plastu jsou hračky, sportovní zboží, obaly všeho druhu a domácí potřeby.

Recyklace odpadu

Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň do bundy nebo spacáku. Z fólií se opět vyrábějí fólie a různé pytle, třeba na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsí plastů je možno vyrobit třeba zahradní nábytek, nebo dlažbu.

Vznik odpadu v domácnosti

Nejčastěji – jogurtové kelímky, krabičky,PET láhve.

Pozor, nikdy doma nespaluj v kotli nebo na ohníčku.

Dotřídění odpadu

Plasty se dotříďují na  dotříďovaní lince.Ze směsi plastů se vybírají PET láhve, fólie, pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Zbylé se používají k výrobě tyčí, trubek nebo plastového nábytku.

Třídění odpadu

Žluté nádoby do kterých patří: PET Láhve, plastové nádoby, kelímky, sáčky, fólie, polystyren a výrobky a obaly z plastů

Nepatří sem: Plasty znečištěné chemikáliemi, trubky a linoleum.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Výrobky a obaly – Kartony

Nápojový karton- krabice, je vyroben z několika různých materiálů a každý má svůj úkol: Karton-papír dá obalu pevnost a tvar, polyethylen je nepropustný pro vodu i mikroorganismy a hliník chrání obsah před pronikáním světla.

Recyklace odpadu

 1. V papírnách- jako starý papír, Zbytky hliníku a polyethylenu lze v papírně využít při výrobě páry nebo pro ohřev vody, nebo zpracovat na palety
 2. Na speciální lince- kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možno použít jako stavební izolace.

Vznik odpadu v domácnosti

Nejčastěji – kartony od mléka, džusů, vína a dalších nápojů.

Pokud není kontejner – vyhoď je do směsného odpadu.

Dotřídění odpadu

Na dotříďovaní lince je pás, po kterém se směs pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají nápojové kartony. Někdy i odpadky, které tam nepatří.

Třídění odpadu

Oranžové nádoby do kterých patří:

Nápojové kartony, sešlápnuté, beze zbytků nápojů, nejlépe vypláchnuté čistou vodou.

Nepatří sem: Znečištěné kartony

Separační program

Abychom mohli odpad řádně třídit, zřídili jsme sběrné nádoby - kontejnery v barvě žluté na plasty, modré na papír a lepenku, a v barvě zelené na sklo.

Je třeba zdůraznit, že tyto nádoby - kontejnery, jsou umísťovány a vyprazdňovány na náklady hlavního města Prahy. Je velice důležité, abychom dodržovali kvalitu třídění odpadu.

Do jednoho svozového auta se vejde 300 až 500 popelnic. Pokud do nádoby na plasty umístíte i směsný odpad a my ho naložíme do svozového auta, dojde ke znehodnocení celého obsahu vozu. Proto doporučujeme dbát na kvalitu třídění odpadu. Má to samozřejmě i nezanedbatelné ekonomické výhody.

Aby nedošlo ke smíchání různých druhů odpadů, nádoby jsou vyprazdňovány do vozů s označením druhu odpadu (papír, plast, sklo) a odváženy v různých svozových dnech. Papír a plasty se zpravidla odváží každý týden, sklo jednou za 2 týdny.

Papír

Papír je svážen na dotřiďovací linku v areálu Pražských služeb, a.s. v Praze 9. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztřídění na jednotlivé komodity např. lepenka, noviny, časopisy a smíšený papír. Nakonec je papír lisován do balíků (jeden váží až 800 kg) a prostřednictvím odběratelů je dodáván do papíren k dalšímu zpracování a využití.

V papírnách je sběrový papír v tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve vodě na kašovitou hmotu (papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97% vody se odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a dosouší až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.

Plasty

Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot (cca 10-15 %) dále dotřiďovány na jednotlivé komodity (např. PET, polyethylen, polypropylen, polystyren apod.). Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků nebo rozemlet.

Plastový odpad může být složen z různých materiálů a proto je také několik způsobů zpracování, pro představu uvádíme příklad postupu recyklace PET lahví a PE fólií.

PET lahve (polyethylentereftalát)

PET lahve se nejprve roztřídí podle barev, většinou na čiré, modré a zelené, někdy jen na čiré a barevné. Víčka během třídění nikdo neodšroubovává. Lahve se rozdrtí na asi 2 cm kousky, tzv. vločky. Vločky jsou vyprány ve vodní lázni, kde díky menší hustotě vyplavou na hladinu kousky rozdrcených víček. Víčka se z hladiny shrábnou a putují k jinému zpracovateli. Vyprané vločky PET jsou na speciální lince za tepla natahovány do dlouhých tenkých vláken. Ty je možné využít jako výplň do spacáků a bund, ale lze z nich také upříst tkanina – fleece. Na jednu fleecovou bundu se spotřebuje materiál z přibližně 25 PET lahví. Recyklací PET se plně využije materiál, který by jinak skončil svůj koloběh jako odpad.

PE fólie (polyethylen)

PE fólie se rozdrtí, třikrát properou, odstředí a vysuší. Drť se poté plastifikuje, za tepla se vyrobí malé pecičky zvané granulát. Ten je využíván jako výchozí surovina při výrobě PE fólií a pytlů, ale může být přidáván do směsi při výrobě nových výrobků, laviček, protihlukových stěn, zatravňovacích dlaždic apod.

V roce 2005 bylo v Praze vytříděno cca 7 tisíc tun plastů, což odpovídá přes 6 kg na každého obyvatele města (6 kg plastů je např. 1.000 PET lahví).

Sklo

Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné třídění. Následuje vytřídění nečistot a příměsí (cca 8 %), dotřídění skla a předání skla ke zpracování do českých skláren.

Před zpracováním ve sklárně se musí sklo dotřídit na speciální lince, kde se odstraní všechny nečistoty, zejména kovy, porcelán, kameny atd. Čisté vytříděné sklo se potom drtí na střepy a drobný písek. Takto upravené se přidává do základní sklářské směsi, které se říká sklářský kmen. Ten se v tavicí vaně taví při teplotách vyšších než 1500 °C. Tekuté sklo teče do dávkovače, stříhají se kapky skla a ty putují dále do forem, kde získá výrobek svůj konečný tvar. Skleněné výrobky se musí pomalu zchladit v chladicí peci, tím získají potřebnou pevnost.

Od prosince 2004 je v Praze postupně zaváděn tříděný sběr čirého skla na žádost zpracovatelů skla (z barevného nelze již čiré nikdy vyrobit). Zkušební projekt probíhá na vytipovaných ucelených územích a ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy. V současné době je osazeno téměř 500 nádob pro sběr čirého skla (samostatných bílých nebo dělených zelenobílých) a jejich stav je stále průběžně navyšován. V roce 2005 bylo vytříděno cca 8 tis. tun barevného a cca 0,5 tis. tun čirého skla, což odpovídá celkem 7,5 kg skla na každého obyvatele města (7,5 kg skla je např. 57 lahví od vína).

Nápojové kartony - TETRAPACK

Tetrapacky se dotřiďují a lisují do balíků. Poté jsou odváženy do papírny, která je vybavena zařízením pro oddělení jednotlivých vrstev. To probíhá vířivým rozvlákněním, kdy se na sítech zachytí kvalitní dlouhá papírová vlákna (nápojové kartony jich obsahují okolo 75 %) a ta se používají pro výrobu papíru.Nápojové kartony lze použít i ve stavebnictví, kdy se po rozdrcení kartonů vyrobí lisováním za tepla desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál.

Jak správně třídit

komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky:

 • papír a lepenka  
 • sklo  
 • plasty  
 • objemný odpad  
 • nebezpečný odpad  
 • směsný odpad 

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:

 • kovy železné a neželezné 
 • stavební suť 
 • elektrotechnický odpad 
 • odpad z údržby zeleně 
 • dřevěný odpad 
 • pneumatiky 

Od podzimu 2004 je v Praze díky pilotním projektům možné třídit také tyto druhy odpadu:

 • biologicky rozložitelný odpad  
 • čiré sklo  
 • nápojové kartony 

Papír a lepenka

Správně:

 • noviny 
 • časopisy 
 • sešity 
 • kancelářský papír (včetně spon a svorek) 
 • reklamní letáky 
 • knihy – bez potažených hřbetů 
 • brožury 
 • papírové krabice - rozložené 
 • vlnitá lepenka 
 • čisté papírové obaly a sáčky  

Špatně:

 • mastný a jinak znečištěný papír 
 • papírové kapesníky a ručníky 
 • papírové pleny 
 • uhlový (propisovací papír) 
 • voskový papír 
 • pauzovací papír 
 • dehtový papír 
 • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)  

Sklo

Správně:

 • sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla) 
 • nevratné skleněné lahve od nápojů 
 • velké skleněné střepy 
 • tabulové sklo 
 • skleněné vázy, sklenice, dózy apod. 

Špatně:

 • zrcadla 
 • drátěné sklo 
 • autosklo 
 • keramika a porcelán 
 • žárovky 
 • zářivky a výbojky 
 • televizní obrazovky a počítačové monitory 
 • lahvičky od léčiv  

Plasty

Správně:

 • stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená) 
 • igelitové, polyethylenové tašky a sáčky 
 • kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat) 
 • mikrotenové sáčky 
 • vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků 
 • polystyren  

Špatně:

 • znečištěné plastové nádoby 
 • guma 
 • molitan 
 • kabely 
 • PVC 
 • pneumatiky 
 • linolea a jiné podlahové krytiny 
 • textil z umělých vláken 
 • nádobky od léčiv 
 • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)  

Objemný odpad

Správně:

 • starý nábytek 
 • koberce a linolea 
 • staré lyže, snowboardy, kola 
 • velká zrcadla 
 • umyvadla a WC mísy  

Špatně:

 • lednice 
 • televizory a počítačové monitory 
 • zářivky a výbojky 
 • autobaterie 
 • jiné nebezpečné odpady  

Nebezpečný odpad

Správně:

 • baterie, akumulátory 
 • nádoby od sprejů 
 • zahradní chemie 
 • mazací oleje a tuky 
 • ředidla a barvy 
 • léky a teploměry 
 • kyseliny a hydroxidy 
 • lepidla a pryskyřice 
 • detergenty (odmašťovací přípravky) 
 • fotochemikálie 
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) 
 • zářivky a výbojky 
 • chladničky a mrazáky 
 • vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče

Směsný odpad

Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit jinam. Ovšem měli bychom si pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete např. kelímek od jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný odpad, třeba jen jedna tužková baterie.

Nápojové kartony

Správně:

 • veškeré vícevrstvé obaly (tzv. "krabice") od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené) 

Špatně:

 • jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky) 
 • nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.) 
 • nevyprázdněné nápojové kartony  

Bioodpad

Správně:

 • posekaná tráva 
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů) 
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů 
 • zemina z květin bez květináčů 
 • plevele 
 • pokojové rostliny 
 • listí (bez smetků z ulice) 
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.) 
 • skořápky z vajec 
 • slupky z citrusových plodů 
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky  
 • květináče z lepenky a rašeliny  

Špatně:

 • podestýlka od drobných domácích zvířat  
 • pleny 
 • pytlíky z vysavače 
 • oharky z cigaret 
 • uhelný popel 
 • smetky z ulice 
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů 
 • oleje 
 • kosti 
Vyskočit nahoru