Jste zde

13.10.2013

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu pro rok 2013

7.3.2013 - čt1ul. K Betáni (za parkem)15.00 - 15.20
30.5.2013 - čt2křižovatka ul. K Zeleným domkům a ul. Supého15.30 - 15.50
29.8.2013 - čt3nám. Prez. Masaryka (u restaurace U Zavadilů)16.00 - 16.20
 4ul. K Šeberáku16.30 - 16.50

Mobilní svoz bude provádět společnost PAPKOV s.r.o., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:

 • baterie, akumulátory
 • nádobky od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne potravinářské)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky
Vyskočit nahoru