Jste zde

15.8.2016

Městská policie vs. Policie ČR

Když dva dělají totéž, není to totéž

Víte, kdy přivolat Policii ČR a kdy Městskou policii hl. m. Prahy? Tušíte, s čím se obrátit na policistu a s čím na strážníka? Pokud si nejste jistí, třeba vám poslouží toto stručné shrnutí.

Na území hlavního města Prahy působí dvě bezpečnostní ozbrojené složky – Městská policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Přestože se objevují hlasy kritizující obě složky za to, že se „dablují“, nemají pravdu. Činnost strážníků a policistů se logicky v mnoha ohledech doplňuje, nicméně každý z nich má své povinnosti a svá oprávnění. Pojďme se na to tedy podívat trochu podrobněji. Strážník městské policie řečí zákona zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. V praxi a běžném životě to znamená, že strážník dohlíží například na to, aby nikdo neničil veřejnou zeleň, neodhazoval odpadky na chodník, uklízel po svém zvířeti, prostě aby se lidé chovali ohleduplně ke svému okolí. Samozřejmě že strážník také odhaluje přestupky, a to i ty dopravní, a ukládá za ně pokuty. Pokud vám někdo na ulici vytrhne z ruky tašku nebo kabelku, klidně zavolejte na strážníka a požádejte ho o pomoc, po pachateli ale bude pátrat už policista. Strážníci jsou tu tedy pro vás proto, aby pomohli řešit potíže, které přináší každodenní život, přispívají svou pomocí či radou k řešení toho, co přináší běžné občanské soužití a provoz města. Strážníci nicméně neodhalují a neusvědčují pachatele trestných činů, nevedou vyšetřování a nevěnují se některým vysoce specializovaným činnostem, které spadají právě do kompetence Policie ČR.  Samozřejmě že strážník může zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, její vyšetřování už ale provede státní policie. Pokud tedy budete mít potíže se špatně zaparkovaným vozidlem, s neukázněnými pejskaři pokud se stanete svědky nějakého přestupku, můžete se s důvěrou obrátit na městskou policii. Pokud se ale nedej bože stanete se obětí nějakého trestného činu, je namístě kontaktovat přímo Policii ČR. Samozřejmě, že pokud budete v nebezpečí, je povinností obou – strážníka i policisty – vám pomoci, obraťte se na kohokoli z nich. 

Vyskočit nahoru