Jste zde

15.8.2016

Okrskáři – ochrání vaše děti a zajistí váš majetek

Možná jste si všimli, že v okolí místa, kde bydlíte nebo pracujete, potkáváte stále stejného strážníka. Jednou ho ráno vidíte stát u přechodu pro chodce, jindy ho potkáte na pochůzce, narazíte na něj u místní školy… To se setkáváte se se svým okrskářem.

Strážníci-okrskáři působí po celé Praze a náplň jejich práce se může značně lišit. Tak třeba okrskář na Hradčanech a jeho kolega například z Točné by vám svůj pracovní den jistě popisovali hodně odlišně. Nicméně princip je u všech stejný: každý strážník-okrskář působí jen na území, které mu bylo svěřeno. V něm zajišťuje dohled nad bezpečnostní jeho obyvatel a nad dodržováním právních předpisů. Zároveň je k dispozici občanům, pokud mají dotaz nebo by rádi požádali o radu či pomoc. Okrskáři se neomezují „jen“ na hlídkovou činnost, ale zajišťují i další činnosti. Tak například ráno v době, kdy děti chodí do škol, se okrskáři na přechodech pro chodce v blízkosti vzdělávacích zařízení starají o to, aby školáci zdárně a bez nehody dorazili na vyučování. Stejně tak v době, kdy škola končí, se okrskáři soustředí na bezpečný odchod dětí domů. Někdy je dokonce potkáte i přímo ve škole na vyučování, kam chodí dětem poradit a vysvětlit jim něco málo o své práci. Okrskáře byste ale úspěšně hledali také například v městských parcích a lesoparcích, kde pro změnu zajišťují, aby nikdo nečinil zeleň a vybavení parků. Ostatně takto preventivně působí i na dětských hřištích, kde se navíc zaměřují i na to, zda tam někdo neodhodil například injekční jehly a stříkačky nebo jiný nebezpečný odpad.

Navíc využívají znalosti svého úseku a lidí, kteří v něm žijí, takže umí nejen poradit, ale také přispívají k rychlému řešení případných problémů. Pomáhají prostě všude tam, kde je to třeba.

Pokud náhodou svého okrskáře neznáte, můžete si informace o něm najít na webových stránkách www.mppraha.cz

Vyskočit nahoru