Jste zde

18/04
2024

Přednáška „Přírodní památka Hrnčířské louky“ s Ing. Jiřím Romem

MČ Praha - Šeberov pořádá ve čtvrtek 18. dubna 2024 v 18:00 v kavárně Why not Špejchar, V Ladech 1020 v Praze - Šeberově přednášku s Ing. Jiřím Romem na téma „Přírodní památka Hrnčířské louky“.

Ing. Jiří Rom je specialista péče o chráněná území na Magistrátu hl. města Prahy, který nám z vlastní zkušenosti poví o Hrnčířských loukách.

Hrnčířské louky jsou právně chráněným přírodním útvarem, ceněným zejména pro své hodnoty přírodovědné (roste zde například silně ohrožený kosatec sibiřský) a historické (jsou zbytkem bývalé prameništní sítě, rozkládající se dříve od údolí Botiče až po Točnou).

Přednáška to bude určitě zajímavá, zvláště proto, že Hrnčířské louky jsou neopomenutelnou součástí naší městské části, zasahující do Hrnčíř i Šeberova.

Informace pro publikum: Na akci se může pořizovat obrazový a zvukový záznam, který může být použit na webových stránkách, YouTube, sociálních sítích a ve zpravodaji Městské části Praha - Šeberov.

Adresa: 
Kavárna Why not Špejchar
V Ladech 1020
Praha-Šeberov
Vyskočit nahoru