Jste zde

3/12
2023

Rozsvícení vánočního stromu

Tradiční rozsvícení vánočního stromu se letos koná dne 03. 12. 2023.

Program již tradičně začíná ve 14:00, strom se rozsvítí v 17:00 !

Program:

12:00Zahájení adventní dílny v budově ÚMČ
14:00Zahájení prodeje ve stáncích a start zvukových zkoušek
15:00Zahájení doprovodného programu fanfárou
15:00Zahájení doprovodného programu
 Vystoupení MŠ Kunratice
 Vystoupení MŠ Little Fox
15:35Vystoupení kapely KURNÍK Petra Nedvěda
16:05Proslov pana faráře Vojtěcha Smolky
16:10Vystoupení ZŠ Kunratice - pěvecký sbor VĚTRNÍK
16:30Vystoupení ZUŠ JM - pěvecký sbor HÁJÍČEK
17:00Rozsvícení stromu - start odpočítávání 
17:05Vystoupení kapely JAKOBAND 
17:30Konec doprovodného programu
18:00Ukončení akce

 

Pozn. Detailní přehled doprovodného programu bude ještě doplněn :)

Vyskočit nahoru