Jste zde

20/09
2022

Výlety pro seniory v roce 2022

Výlety pro seniory

Vzhledem k všeobecnému zdražování jsme v našem rozpočtu navýšili částku na pořádání výletů tak, abychom zachovali jejich četnost na 6 celodenních výletů.  Spoluúčast seniorů jsme nenavýšili, protože vysoká inflace a ceny energií zasáhnou především seniory a mladé rodiny. Opět pojedeme s cestovní kanceláří CK2, která zvítězila ve výběrovém řízení, a uzavřeli jsme s ní rámcovou smlouvu na dobu čtyř roků. S touto společností jsme již z minulých let velmi spokojeni. Po zkušenostech z loňského roku prosím všechny zájemce o výlety, aby si pečlivě prostudovali program výletů, jejich fyzickou náročnost, a reálně posoudili svoje síly a vybrali si ty výlety, na které budou skutečně stačit jejich síly.

Seznam zájezdů:

 • 10. 5. -  Na první výlet se vydáme na renezanční zámek v Horšovském Týně. Projdeme se po historickém jádru města s řadou gotických a renezančních domů. Pak se přesuneme do Domažlic, kde můžeme obdivovat podloubí domů kolem náměstí a můžeme vystoupat na šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, odkud je krásný výhled na celé město. Výlet zakončíme návštěvou muzea řemesel a keramické a hrnčířské dílny v Kolovči.
 • 24. 5. -  Vydáme se na výlet do Slavonic, proslulých náměstím s krásnými renezančními měšťanskými domy s četnými podloubími zdobenými psaníčkovými sgrafity. Týž den nás čeká ještě návštěva poměrně zachované zříceniny mohutného romantického hradu Landštejn. Z jeho vyhlídkové věže je krásný pohled na lesnatou krajinu České Kanady.
 • 7. 6. -  Cesta nás povede do údolí řeky Střely, kde leží Rabštejn nad Střelou. Najdeme zde gotický most, loretánskou kapli, panské domy na náměstí, muzeum, zámek, klášter a kostel Panny Marie Sedmibolestné. Tajemný ráz tomuto místu dávají zříceniny dvou středověkých hradů. Jen o pár kilometrů dál leží město Chyše s krásným romantickým novogotickým zámkem a zámeckým pivovarem, kde ochutnáme chyšské pivo vařené dle staročeských receptur včetně společného oběda, který je zahrnut v ceně výletu. 
 • 21. 6. -  Navštívíme Lipnický hrad, který patří k našim největším gotickým hradům. Odtud přejedeme do Ledče nad Sázavou a na tamní hrad s věží se 111 schody. Odměnou za výstup je nádherná vyhlídka na Posázavskou krajinu.
 • 13. 9. -  Vyrazíme do Třebíče, kde si na své přijdou milovníci jak, románského slohu, baroka či židovských památek. Počátky města jsou spjaty s významným benediktýnským klášterem založeným přemyslovskými knížeti již v r. 1101. Areál tohoto kláštera a Židovské město s klášterem jsou zapsány v prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Odtud se přesuneme na hrad Pernštejn. Je to hrad, který nebyl nikdy dobyt a je velmi často vyhledávaný filmaři.
 • 20. 9. -  Letošní putování ukončíme výletem do Strakonic s mohutným středověkým hradem a věží Rumpál nad soutokem řeky Otavy a Volyňky. Základy tohoto hradu položili již ve 12. století členové významného českého rodu Bavorů. Tečkou za letošními výlety bude návštěva malebného zámku Kratochvíle s jezdeckým areálem. Zámek ukrývá cenné renesanční interiéry, zařízené v době působení posledních Rožmberků na přelomu 16. a 17. století.

Pravidla výletů pro seniory

Pravidla pro objednávání výletů se nemění. 

Prodej výletů bude zahájen v pondělí 4. dubna v 8 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí kunratické radnice, a to formou vyplněných závazných přihlášek, které budou k dispozici na místě. V dalších dnech budou přihlášky u sekretářky paní Lucie Nejedlé v 1. poschodí. 
V týdnu od 6. do 10. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva výlety. Zbytek neprodaných zájezdů si budou moci senioři doobjednat až od pondělí 11. dubna od 8 hodin. Jinak zůstávají pravidla výletů stejná jako v minulých letech.

 • Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích, který dovršil věk 60 let. 
 • Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum 49 výletníků. 
 • Senioři budou zapisováni na výlet dle pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice. 
 • Při naplnění kapacity autobusu, budou další zájemci zapisování jako náhradníci.
 • Účastníci výletu se budou finančně podílet na ceně výletu spoluúčastí ve výši 100 Kč/1 osoba. 
 • Peníze na spoluúčast budou vráceny v případě, že za účastníka výletu pojede náhradník. 
 • V případě zrušení výletu budou peníze účastníkům výletu vráceny. 
 • Účastníci zájezdu se budou řídit hygienickými pravidly vyhlášenými v době konání zájezdu (očkování, testy apod.) 
Vyskočit nahoru