Jste zde

27/11
2019

Pozvánka na druhé setkání pracovních skupin MAP Praha 12 - Rodina škola komunita

Kdy: 27. 11. 2019 17.00 hod
Kde: ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

Cíle PS

  • podpora spolupráce rodin, škol a zástupců neformálního vzdělávání v daném území
  • podpora spolupráce mezi školskými radami, rodiči a vedením škol
  • plánování akcí pro rodiče, veřejnost a pedagogy s tématy spolupráce rodiny, školy a neformálního vzdělávání
  • podpora zapojení škol a rodičů do participačních aktivit

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Více informací o akci: http://www.mappraha12.cz/pracovni-skupiny-map-praha-12/ps-rodina-skola-k...

Vyskočit nahoru