Jste zde

28/11
2019

Pozvánka na druhé setkání pracovních skupin MAP Praha 12 - EVVO

Kdy: 28.11.2019 14.00 hod

Kde: ZŠ Kunratice

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Více informací o akci: http://www.mappraha12.cz/pracovni-skupiny-map-praha-12/ps-evvo/

Vyskočit nahoru