Jste zde

9/12
2019

Pozvánka na druhé setkání pracovních skupin MAP Praha 12 - Digitální gramotnost

Kdy: 9.12.2019 15.00 hod
Kde: ZŠ L. Člonka

4x ročně v pravidelně stanoveném termínu, první setkání se uskuteční v pondělí 9. září 2019.

Činnost pracovní skupiny se zaměří na aktivity, které se týkají plánovaných změn obsahu a forem výuky v oblasti integrace digitálních technologií do základního vzdělávání. Primárně se jedná o plánované revize RVP v oblasti ICT (viz Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020), tedy podporu rozvoje digitální gramotnosti žáků a zavedení informatického myšlení. Chceme, aby se učitelé a vzdělavatelé v území více zabývali dopady své výuky na učení žáků, sdíleli příkladů dobré výukové praxe, vzájemně se znali a byli schopni si (v případě zájmu) poskytovat kolegiální podporu. Za tímto účelem se bude pracovní skupina zabývat podporou rozvoje digitálních kompetencí učitelů a to zejm. dle rámce DigCompEdu.

Více informací o akci: http://www.mappraha12.cz/pracovni-skupiny-map-praha-12/ps-digitalni-gram...

Vyskočit nahoru