Jste zde

26/11
2019

Pozvánka na druhé setkání pracovních skupin MAP Praha 12 - Čtenářská a jazyková gramotnost

Kdy: 26.11.2019 14.00 hod
Kde: Husova knihovna https://husova-knihovna-v-modranech.webnode.cz/

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP P12.

Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Více informací o akci: 
http://www.mappraha12.cz/pracovni-skupiny-map-praha-12/ps-ctenarska-a-ja...

Vyskočit nahoru