Jste zde

6/03
2019

Kunratický Běh T.G.M. vzpomínková akce v předvečer 169 výročí narození prezidenta T.G.Masaryka

Kunratický běh T. G. M.

Vzpomínková akce u příležitosti 169. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, v předvečer data narození T. G. M. Jedná se o druhý ročník nesoutěžního běhu, jehož trasu lze absolvovat celou nebo je možné se kdekoli připojit nebo přijít do místa cíle – Náměstí prezidenta Masaryka, Praha Kunratice. Akce se koná ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice.

Termín: 6. března 2019

Trasa: cca 5,5 km (viz mapa https://mapy.cz/s/2oYAg)

Start: 18:30, u stanice metra Roztyly (jižně od vestibulu; směrem k lesu)

Trasa (viz mapa) povede esovitě Krčským (Kunratickým) lesem po zpevněných cestách. Tempo bude mírné. Kdyby někdo přesto nestíhal, může si trasu zkrátit. Krátká zastávka bude po cca 4,2 km v místě startu Velké Kunratické, u altánu. Zde zavzpomínáme na Iva Domanského, znalce českého běhu.

Tip pro kunratické a neběžce: připojit behěm či chůzí se můžete např. u Kunratického mlýna (délka trasy na náměstí cca 900 m).

Cíl: cca v 19:15, u busty (pomníku) T. G. M. na Náměstí prezidenta Masaryka v Kunraticích, kde si společně zazpíváme českou hymnu.

Oblékněte se nejlépe do národních barev. Čelovky s sebou.

Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Při běhu je nutné být ohleduplný k ostatním účastníkům a těm, kteří se akce neúčastní. Každý je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele a městské policie.

#behzaslusnehoprezidenta

Kontakty na pořadatele (iniciátora):

Martin Šandera

e-mail: m.sandera@seznam.cz,

mobil: 731 060 253

Vyskočit nahoru