Jste zde

9/05 - 10/05
2018

Přijímací zkoušky do ZUŠ J.Růžičky 9.-10. května 2018

Základní umělecká škola Jižní Město je nepostradatelnou součástí kulturního dění nejen Prahy 11, ale také Prahy 4 – Kunratice. Její 2 budovy, které se nacházejí v ulici Křtinská 673, Praha 4 – Háje a v ulici Jana Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice rezonují celým rokem rozmanitou podmanivou hudbou. Nejinak tomu je i v tomto školním roce 2017/2018.
Tvůrčí tým, skládající se ze skvělých pedagogů a aktivních hráčů organizuje nejen mnoho žákovských koncertů, ale také koncert učitelů, který se konal právě u nás v „zušce“ v Kunraticích. Zazněly skladby světových mistrů doby dávné, z těch českých B. Smetana, A. Dvořák, ze současných pak např. mladý slovinský skladatel Anž Rozman a jeho zvukomalebná skladba s názvem Aqua. Za zmínku jistě stojí další z koncertů, které se chystají, a sice koncert pěveckého sboru Pražská kantiléna spolu s polským komorním orchestrem z Bielsko Biela, který se koná 20. 4. 2018 v 18.00 hod. v koncertním sále Pražské konzervatoře v rámci projektu Erasmus. Soubor zobcových fléten Aulodie, v jejichž podání zazní písně P. Jandy a skupiny Olimpic, Vás pak srdečně zve na koncert 13. 5. 2018 od 18.00 hod. do KC Zahrada.
Nejen koncerty provázejí naše mladé muzikanty školním rokem. Mezi další aktivity patří řada soutěží a přehlídek základních uměleckých škol, které vyhlašuje MŠMT. V tomto šk. roce se, mimo jiné, uskutečnila soutěž ve hře na dechové nástroje. Naši žáci v krajském kole soutěže získali dvanáct prvních cen, z toho pět hráčů postupuje do celostátního kola, dvanáct druhých cen a dvě ceny třetí. Absolutní vítězkou oboru klarinet se stala slečna Anna Dolečková p. uč. K. Doležala.
Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen těm, kteří s velkým nasazením reprezentují naši školu, ale všem pedagogům, kteří svědomitě a s profesionalitou sobě vlastní rozvíjí talent svých žáků, všem korepetitorům, kteří tráví mnoho hodin společně s mladými muzikanty při nacvičování náročného repertoáru.
Nezáleží pouze na výsledcích v soutěžích, důležitý je rozvoj člověka, který dobře – i výborně – zvládá obor, kterému se třeba v budoucnu nebude profesionálně věnovat. Jsme velmi rádi, že i Vy – rodiče – máte zájem o všestranný rozvoj svého dítěte a víte, že hra na hudební nástroj příznivě ovlivňuje rozvoj kreativních schopností dětí.
Chcete-li se stát naší součástí, zveme Vás a Vaše děti k přijímacím zkouškám do naší ZUŠky.
Přijímací zkoušky se konají – 9. a 10. května 2018 v ulici J. Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice a 14. a 15. května v ulici Křtinská 673, Praha 4 – Háje. Čas je pro obě budovy stejný, 14.00 – 17.30 hodin.
Loučím se s Vámi slovy římského básníka Q. F. Horatia „ Hudba je lékem na trápení duše “.
Více informací naleznete na www.zus-krtinska.cz.
Krásné nadcházející jarní dny Vám všem.
Bc. Romana Procházková - Kuličová
zástupce ředitele ZUŠ JM

Vyskočit nahoru