Jste zde

9/04
2018

Prodej zájezdů pro seniory zahájen v pondělí 9. dubna od 9:00 hodin

Výlety pro seniory pro rok 2018

Letos se uskuteční 5 celodenních výletů :

 • 17. 5.  Karlovy Vary
 • 31.5.   Kokořín
 • 14.6.   Kuks
 • 6.9.     Náchod
 • 20.9.   Kost

Prodej výletů bude zahájen v pondělí 9. dubna v 9 hod. na kunratické radnici v sekretariátu u paní Kubátové v 1. poschodí, a to formou vyplněných závazných přihlášek, které budou k dispozici na místě.

V týdnu od 9. do 13. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva výlety, aby se výletů mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců. Další z neprodaných nabízených výletů si budou moci objednat až od pondělí 16. dubna od 9 hod na témže místě.

Pravidla výletů zůstávají stejná jako v minulém roce.

 • dovršení věku 60 let a trvalé bydliště v Praze-Kunraticích
 • kapacita zájezdového autobusu je omezena počtem 49 míst
 • zápis na zájezd probíhá dle pořadí, v jakém se senioři přihlásí a zaplatí spoluúčast na MČ Praha Kunratice
 • výše spoluúčasti na ceně výletu pro jednu osobu je 100 Kč
 • při naplnění kapacity budou další zájemci zapisováni jako náhradníci
 • v případě zrušení účasti na výletu budou peníze vráceny jen v případě zajištění náhradníka
 • v případě zrušení výletu budou peníze účastníkům výletu vráceny

Podrobnější informace jsou uvedeny v Kunratickém zpravodaji 1/2018 , který je kromě papírové formy k dispozici i v elektronické podobě, a to na internetu: https://www.praha-kunratice.cz/kunraticky-zpravodaj

Ivan Hýža

Vyskočit nahoru