Jste zde

30/12
2016

Poděkování spisovatele Arnošta Víta za spolupráci

Vážené dámy starostky a šéfredaktorky, váženž pane řediteli,

s mnohými z Vás jsem se osobně ještě nesetkal, přesto Vás všechny považuji za své přátele. Jednak mi tak či onak pomáháte v mé skromné činnosti dělat dětským čtenářům a posluchačům radost, jednak mě pomáháte zůstat zakotven tam, kde jsem se narodil a prožil mládí. Jsem Vám za to velmi vděčný, děkuji Vám a dpufám, že mi přízeň zachováte.

Jako dobrým přátelům chci Vám popřát do nového roku, Letos se mi všecko, co přeji Vám i sobě, vešlo do pouhých šesti řádků, 46 slabik. Srovnal jsem je do rytmu, kterému se prý říká trochejský, a vrazil do nich semtam nějaký ten rým, takže z toho vzniklo:

PF 2018: Kdo ví, co nám záhy poví

rok ten nový - osmičkový...?

Zvládněme ho, moji milí,

zdrávi, čilí v každé chvíli,

v pohodě a s úsměvem.

Stress? - A nuda? - Čert je vem!

S pěkným vánočním přáním, i Vašim rodinám a nejbližším spolupracovníkům, Váš Arnošt Vít

Vyskočit nahoru