Jste zde

Rozsáhlá uzavírka ulice Vídeňská od 16.10.2017

Datum akce: 
16.10.2017

Od 16.10.2017 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce povrchu ulice Vídeňská na celém katastrálním území obce Vestec.

Práce jsou rozděleny do 6.etap, které budou plynule navazovat a vždy uzavřou část ulice. Délka uzavírek je ovlivněna technologickými možnostmi zhotovitele.

  1. etapa začátek obce (Šátalka) – ul. Vestecká od 16.10.2017 do 22.10.2017
  2. etapa ul. Vestecká – obchodní centrum (ALBERT) od 23.10.2017 do 29.10.2017

Tento projekt je financován ze Středočeského kraje a autobusové linky budou i nadále v provozu po svých trasách. Objízdné trasy jsou vyznačeny na mapkách. Uzavírky jsou plánovány v období 16.10. - 30.11.2017.

Vzhledem k tomu, že ještě asi 14 dní potrvá uzavírka kruhového objezdu na kunratické spojce, budou se s největší pravděpodobností tvořit dlouhé kolony v městské části Praha-Libuš a potažmo i v naší městské části.

Kompletní informace, včetně mapek uzavírek a dopravně inženýrského opatření naleznete zde: http://vestec.cz/rozsahla-uzavirka-ulice-videnska/    http://vestec.cz/wp-content/uploads/2017/10/mapy.pdf

Ivan Hýža

gotop