Jste zde

16/10
2017

Rozsáhlá uzavírka ulice Vídeňská od 16.10.2017

Od 16.10.2017 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce povrchu ulice Vídeňská na celém katastrálním území obce Vestec.

Práce jsou rozděleny do 6.etap, které budou plynule navazovat a vždy uzavřou část ulice. Délka uzavírek je ovlivněna technologickými možnostmi zhotovitele.

  1. etapa začátek obce (Šátalka) – ul. Vestecká od 16.10.2017 do 22.10.2017
  2. etapa ul. Vestecká – obchodní centrum (ALBERT) od 23.10.2017 do 29.10.2017

Tento projekt je financován ze Středočeského kraje a autobusové linky budou i nadále v provozu po svých trasách. Objízdné trasy jsou vyznačeny na mapkách. Uzavírky jsou plánovány v období 16.10. - 30.11.2017.

Vzhledem k tomu, že ještě asi 14 dní potrvá uzavírka kruhového objezdu na kunratické spojce, budou se s největší pravděpodobností tvořit dlouhé kolony v městské části Praha-Libuš a potažmo i v naší městské části.

Kompletní informace, včetně mapek uzavírek a dopravně inženýrského opatření naleznete zde: http://vestec.cz/rozsahla-uzavirka-ulice-videnska/    http://vestec.cz/wp-content/uploads/2017/10/mapy.pdf

Ivan Hýža

Vyskočit nahoru