Jste zde

9/10
2017

Přeměny akátových porostů v Kunraticích

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v průběhu prvního říjnového týdne jsme zahájili práce spojené s managementem přeměny akátových porostů, které jsou roztroušeny po celém území hlavního města Prahy. Zatímco na jedné straně zahajujeme výsadby nových porostů po uvolněných plochách z předchozího roku, na druhé straně připravujeme přeměnu dalších porostů formou kácení akátu z vybraných porostů. Tyto práce můžete zaznamenat v porostech v průběhu celého podzimu. Pokračujeme tak v našem dlouhodobém úsilí postupně nahradit porosty trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené skladby lesů v pražské oblasti. Trnovník akát v české přírodě není původní a je také mimořádně agresivní. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, kterými dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se velmi dobře dokáže sám šířit prostřednictvím kořenových výmladků. Vyznačení akátových těžeb v lesích v majetku hl. m. Prahy probíhalo ve spolupráci s pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Takovéto plochy vždy označujeme informačními cedulemi. Plochy po akátových těžbách v příštím roce při výsadbách opětovně zalesníme sazenicemi přirozené druhové skladby. dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v průběhu prvního říjnového týdne jsme zahájili práce spojené s managementem přeměny akátových porostů, které jsou roztroušeny po celém území hlavního města Prahy. Zatímco na jedné straně zahajujeme výsadby nových porostů po uvolněných plochách z předchozího roku, na druhé straně připravujeme přeměnu dalších porostů formou kácení akátu z vybraných porostů. Tyto práce můžete zaznamenat v porostech v průběhu celého podzimu. Pokračujeme tak v naDem dlouhodobém úsilí postupně nahradit porosty trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené skladby lesů v pražské oblasti. Trnovník akát v české přírodě není původní a je také mimořádně agresivní. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, kterými dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se velmi dobře dokáže sám šířit prostřednictvím kořenových výmladků. Vyznačení akátových těžeb v lesích v majetku hl. m. Prahy probíhalo ve spolupráci s pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Takovéto plochy vždy označujeme informačními cedulemi. Plochy po akátových těžbách v příštím roce při výsadbách opětovně zalesníme sazenicemi přirozené druhové skladby. 

Lesy Praha a.s.

Vyskočit nahoru