Jste zde

5/04
2016

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice od 18 hod

Program:

  1. Rozpočtové změny a úpravy
  2. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ Praha-Kunratice
  3. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2016
  4. Veřejnoprávní smlouvy
  5. Záměr požádat ÚZSM o převod vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6
  6. Dotazy, připomínky, podněty
Vyskočit nahoru