Jste zde

1/09
2016

Bezpečnost školáků na silnicích

Ve spolupráci s firmou zabývající se dopravním vzděláváním a která pořádá tzv. "Akademii dopravního vzdělávání" jsme společně našim žákům v základní škole připoměli, jak je důležité být na silnici vidět. Rozdáváním kšiltovek, které mají našity reflexní prvky jsme upozornili naše školáky, aby na to nezapomínali. Žáci čepice přijímali s úsměvem a my doufáme, že i rodiče si na tyto bezpečnostní prvky vzpomenou, když budou žáky doprovázet z kroužků a sportovních aktivit v odpoledních a večerních hodinách.

Ivan Hýža

místostarosta MČ

Vyskočit nahoru