Jste zde

8/05
2016

Koncert ke Dni matek 8.5.2016 od 15:00 hod na kunratické radnici

K O N C E R T ke Dni matek

PROGRAM

 G. Goltermann          Concerto G dur   I.v.                                     Ondřej Kyslík, violoncello

                                                                                                          Komorní orchestr

                                                                                                                      dirigent: Dmitri Samoilov

A. Vivaldi                  Koncert  II. a I.v.                                           Anna Cibulková, kytara

                                                                                                          Komorní orchestr

                                                                                                                      dirigent: Dmitri Samoilov

J. S. Bach                   Menuet                                                           Magdalena Sedláková, housle

Dudácká                                                        Lukáš Sedlák, violoncello

 M. Praetorius             Volte                                                              Milíčovské trio

 J. Kling                      Täby gallop                                                    Julián Boschat, flétna

                                                                                                          Emílie Smoláková, klarinet

                                                                                                          Alena Žaludová, klavír

F. Schubert                 Menuet                                                          Kryštof Kyslík, housle

                                                                                                          Ondřej Kyslík, violoncello

A. Blanc                     1er Petit Trio C dur  op. 56                            MaLuJi Trio

                                               Allegro                                                Magdalena Sedláková, housle

                                               Andante sostenuto                              Lukáš Sedlák, violoncello

                                               Allegro vivo                                        Irena Černíčková, klavír

I. Clarke                     Hypnosis                                                        Evelína Čížková, flétna

                                  

A. Dvořák                  Romantický kus č. 1                                      Magdaléna Sedláková, housle

           

M. Berthomieu           Kočky                                                            Kvarteto příčných fléten

                                               Perská modrá                                     Evelína Čížková

                                               Puma                                                 František Hrubý                                

I. Clarke                     Zig Zag Zoo                                                  Alžběta Herzová

                                                                                                          Lucie Sochová

Klavírní spolupráce: Irena Černíčková

Vyskočit nahoru