Jste zde

21/05
2015

Senioři versus podvodníci („Šmejdi“)

Přednáška od Městské Policie na téma Senioři versus podvodníci  („Šmejdi“) proběhně 21. května od 15 hodin v Areálu Zátiší na adrese Urešova  1757, Praha 4 - Kunratice od 15. hodin. 

Informace o přednášce převzaté od MP:

Program je zaměřen na prevenci problémů a situací, plynoucích z předváděcích akcí a podomního prodeje, vztahujících se především na věkovou skupinu seniorů. Posluchači se zde dozví o praktikách podomních prodejců, kteří nabízejí předražené zboží a na první pohled výhodné smluvní podmínky nákupu, jako např. levnější plyn či elektřinu, zázračné zdravotní pomůcky apod., za účelem vymámit na seniorech vysoké finanční částky. Dále je v rámci přednášky řešena problematika organizovaných kulturních zájezdů s prezentačními akcemi, které však opět mají klienta pouze nalákat na koupi předváděného zboží a to i pod nátlakem a výhružkami. Senioři se zde dozvědí, jak se před těmito podvodníky bránit a jak se nestát jednou z mnoha obětí. Přednáška je doplněna také stěžejními informacemi ze závazkového práva a jak se zachovat, když senioři nevýhodnou smlouvu již uzavřeli.

Kromě rad a informací senioři obdrží preventivní materiál, který je motivuje k dodržování osobního bezpečí. Beseda je doplněna krátkým (cca 20 min. na DVD) instruktážním filmem, kde je názorně ukázána práce podvodníků a jejich postup při zneužití důvěry seniorů.

Vyskočit nahoru