Jste zde

7/05
2015

Bezpečnost seniorů v provozu metropole

Přednáška Městské Policie na téma: Bezpečnost seniorů v provozu metropole 7. května od 15 v Areálu Zátiší na adresa Urešova 1757, Praha 4 - Kunratice

Informace o přednášce převzaté od MP: 

V rámci přednášky jsou předávány informace o vývoji dopravy a její hlavní problémy v ČR a v hl. m. Praze od roku 1990S, s ohledem na narůstající množství vozidel registrovaných na území hl. m. Prahy.  Vysvětlení pojmů dle z.č. § 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - „účastník silničního provozu“ a „chodec“. Statistické údaje o úmrtí chodů v silničním provozu, jejich hlavní a nejčastější příčiny. Základy bezpečnosti chodců v silniční provozu s důrazem na pravidla na přechodu pro chodce a zásady bezpečného pohybu chodců na chodnících. Zvýšení právního vědomí v rámci přestupkového řízení v dopravě a dále informace o oprávněních a povinnostech strážníka městské policie v přestupkovém řízení v dané problematice. Stěžejním námětem přednášky je prevence úrazů chodců v silničním provozu a tudíž snaha o minimalizaci škod na životech, zdraví a majetku občanů. Zvýšení jejich bezpečnosti za využití moderních reflexních a fluorescenčních materiálů. Během přednášky získají občané tiskové materiály s bezpečnostní tématikou a drobné dárky s reflexními prvky.

   

Vyskočit nahoru