Jste zde

12/01
2014

RC U motýlků - ukázková hodina OSTROV OBJEVŮ

UKÁZKOVÁ HODINA OSTROV OBJEVŮ

Pondělí 12. ledna 2015 v 9:30 hod. a v 10:30 hodin.

Ukázkové hodiny kurzu OSTROV OBJEVŮ.

Nový kurz pro děti - více na www.ostrovobjevu.cz.

Kurzy pro děti 1-3 roky, které povzbuzují dítě k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičují jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Tyto multismyslové podněty stimulují mozek dítěte a vytváří v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), která jsou nezbytná pro vývoj mozku.

Kurzy obsahují celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte. Zahrnují třídící hry, objevování, tvůrčí činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, dechové cvičení, rytmické a pohybové aktivity. Během těchto aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá).

Ukázkové hodiny:
9:30 - 10:30 hod. pro děti 1-2 roky
10:30 - 11:30 hod. pro děti 2-3 roky

Vyskočit nahoru