Jste zde

16/12
2013

Vítání miminek

Slavnostní přivítání jmenovitě pozvaných nově narozených kunratických dětí v zasedací síni ÚMČ Praha-Kunratice od 16.00 hodin.

Vyskočit nahoru