Jste zde

Výlety pro seniory v roce 2023

1.2.2023

Výlety pro seniory v roce 2023

Organizační pokyny

 • 17.–21. 4. Zahájení prodeje zájezdů - I. kolo (v I. kole max. 2 výlety na osobu)
 • od 24. 4. Prodej zájezdů pro seniory II. kolo - do vyprodání

Viz níže "Pravidla výletů pro seniory"


Výlety

 • 9.5.  - Hřebčín Kladruby se zámkem – kostnice Sedlec
 • 23.5. - Zámek Zásmuky – zámek Žleby
 • 6.6.  - Bechyně – Tábor
 • 20.6. - Nelahozeves, Litoměřice, Ploskovice
 • 5.9.  - Zámek Blatná, zámek Březnice
 • 19.9. - Vyšebrodský Klášter, Rožmberk

9.5. na první výlet se vydáme do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a jeho kladrubskými bělouši, který patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Součástí hřebčína je i barokní zámek, kde pobývali významní císařští návštěvníci hřebčína.
My si prohlídneme stáje i zámek. Odpoledne nás čeká návštěva unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory, která je „vyzdobena“ výhradně lidskými kostmi-ostatky celkem 40 tisíc zemřelých především na morové epidemie a obětmi husitských válek.

23.5. se vydáme na výlet do středočeských Zásmuk se stejnojmenným zámkem. Tento ranně barokní zámek byl pánům ze Šternberka v 50. letech minulého století zabaven a následně těžce zdevastován armádou.
Po r. 1989 byl i se zámkem Častolovice (jeho návštěva patřila mezi naše úplně první výlety) rodu Šternberků vydán v restituci a nyní probíhá jeho postupná rekonstrukce.
Na oběd se zastavíme v Čáslavi a pak zamíříme na nedaleký romantický zámek Žleby s mnoha věžičkami, sbírkami zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby šlechty zejména v 19. století.

6.6. cesta nás nejprve povede na návštěvu Bechyňského zámku a bude tak další střepem do skládanky, kterou našimi výlety skládáme rozsah panství pánů z Rožmberka.
Pak se přesuneme do Tábora, kde je překrásná procházka v historickém jádru města se zdobenými štíty měšťanských domů, úzkými uličkami a zbytky hradeb. V ceně je pro zájemce návštěva muzea čokolády a marcipánu s celou historií jejich pěstování, dovozu do Evropy a následném zpracování.

20.6. navštívíme jednu z nejkrásnějších renezančních staveb u nás-zámek v Nelahozevsi, který patří rodině Lobkoviců. Během cesty podél Vltavy na chvilku zastavíme u jezového mostu, elektrárny a zdymadla v Miřejovicích a přesuneme se na oběd do historického centra Litoměřic.
Odpoledne zamíříme do malé vesnice Ploskovice se stejnojmenným barokním zámkem hojně využívaným filmaři, obzvláště v pohádkách. Byl letním sídlem posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského.

5.9. vyrazíme na prohlídku vodního zámku Blatná s vodním příkopem a nádherným anglickým parkem se stádem daňků. Kdo by zámek neznal např. z pohádky Šíleně smutná princezna nebo Bílá paní?
Poměrně nedaleko se nachází renezanční zámek Březnice se zahradou obklopenou baštami na straně jedné a krásným parkem na straně druhé. Prohlédneme si reprezentační interiéry s řadou portrétů, zbraní a afrických loveckých trofejí.
Zdroj: Atika České Budějovice Zdroj: Zámek Blatná

19.9. letošní putování ukončíme výletem až do podhůří Šumavy do staletého sídla Rožmberků, tj. města Rožmberk nad Vltavou se stejnojmenným novogoticky přestavěným hradem a mobiliářem připomínajícím poslední zástupce tohoto významného českého rodu Viléma a Petra z Rožmberka.
Rožmberky byl v roce 1259 založen i poslední cíl našeho letošního putování-cisteciácký klášter ve Vyšším Brodě s hrobem a slavným křížem manžela královny Kunhuty-vdovy po Přemyslu Otakarovi II-Záviše z Falkenštejna.
Vzhledem ke vzdálenosti od Prahy a terénu bude tento výlet opravdu fyzicky náročný.


Pravidla výletů pro seniory

Pravidla pro objednávání výletů se nemění. Umožní tak, aby se dostalo na výlety mnohem více kunratických seniorů. Prodej výletů bude zahájen v pondělí 17. dubna v 8,00 hod ve velké zasedací místnosti v přízemí na kunratické radnici, a to formou vyplněných závazných přihlášek, které budou k dispozici na místě. V dalších dnech budou přihlášky u sekretářky paní Lucie Nejedlé v 1. poschodí. V týdnu od 17. do 21. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva výlety. Zbytek neprodaných výletů si budou moci senioři doobjednat až od pondělí 24. dubna od 8,00 hod do vyprodání výletů. Jinak zůstávají pravidla výletů stejná jako v předchozích letech.

 • Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
 • Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum 49 výletníků.
 • Senioři budou zapisováni na výlet dle pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.
 • Při naplnění kapacity autobusu budou další zájemci zapisování jako náhradníci.
 • Účastníci zájezdu se budou finančně podílet na ceně výletu spoluúčastí ve výši 100 korun za osobu.
 • Peníze na spoluúčast budou vráceny pouze v případě, že za účastníka výletu pojede náhradník.
 • V případě zrušení výletu budou peníze účastníkům vráceny.

Vzhledem k všeobecnému zdražování jsme v našem rozpočtu navýšili částku na pořádání výletů tak, abychom zachovali jejich četnost na 6 celodenních výletů.  Spoluúčast seniorů jsme nenavýšili, protože vysoká inflace a ceny energií zasáhnou především seniory a mladé rodiny. Opět pojedeme s cestovní kanceláří CK2, se kterou máme uzavřenou rámcovou smlouvu na čtyři roky. S touto společností jsme již z minulých let velmi spokojeni. Po zkušenostech z minulých let prosím všechny zájemce o výlety, aby si pečlivě prostudovali program výletů, jejich fyzickou náročnost, reálně posoudili svoje síly a vybrali si ty výlety, na které budou skutečně stačit jejich síly.

Adresa: 
Místo srazu
Kostelní náměstí
Praha-Kunratice
Vyskočit nahoru