Jste zde

04/2021

Číslo jednací: 
00636/2021
Žádost přijata: 
01.03.2021
Vyřízeno: 
04.03.2021
Počet stran: 
1

Poskytnutí informace o soudních sporech vedených s MČ Praha - Kunratice, v nichž se městská část nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálním území městské části, a tyto pozemky byly či jsou městskou částí užívány jako veřejná zeleň bez uzavřené smlouvy.

Vyskočit nahoru