Jste zde

08/2020

Číslo jednací: 
4004/2020
Žádost přijata: 
02.11.2020
Vyřízeno: 
03.11.2020
Počet stran: 
1

Poskytnutí informace o soudních sporech vedených s MČ Praha - Kunratice, v nichž se městská část nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících v katastrálním území městské části, a tyto pozemky byly či jsou městskou částí užívány jako veřejná zeleň bez uzavřené smlouvy.

 

Vyskočit nahoru