Jste zde

06/2020

Číslo jednací: 
3053/2020
Žádost přijata: 
21.08.2020
Vyřízeno: 
26.08.2020
Počet stran: 
1

Poskytnutí informace k následujícím nemovitostem:

pozemek v k.ú. Kunratice (okres Hlavní město Praha), parc. č. 205 pozemek v k.ú. Kunratice (okres Hlavní město Praha), parc. č. 206/1 pozemek v k.ú. Kunratice (okres Hlavní město Praha), parc. č. 206/2 pozemek v k.ú. Kunratice (okres Hlavní město Praha), parc. č. 230 pozemek v k.ú. Kunratice (okres Hlavní město Praha), parc. č. 231

a to konkrétně o:

- Informaci, zda již městská část činila jakékoliv úkony či jednání ve vztahu k realizaci záměru výstavby na některém z výše uvedených pozemků (vydala rozhodnutí, závazné stanovisko, uzavřela smlouvu,...);

- informaci, zda bylo ze strany městské části v posledních třech letech vydáno územní rozhodnutí či stavební povolení ve vztahu k těmto pozemkům;

- zda jakékoli orgány městské části projednávali záměr vlastníka realizovat na pozemcích jakoukoli výstavbu.

Vyskočit nahoru