Jste zde

04/2020

Číslo jednací: 
MC P-KU 0706/2020
Žádost přijata: 
26.02.2020
Vyřízeno: 
02.03.2020
Počet stran: 
1

poskytnutí smlouvy, kterou MČ Praha-Kunratice uzavřela s občanským sdružením stavebníků na

stavbu tělesa komunikace na pozemku parc. č. 2356/93, 1544/2 a 2356/94 ve vlastnictví MČ

Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru