Jste zde

03/2020

Číslo jednací: 
MC P-KU 673/2020
Žádost přijata: 
24.02.2020
Vyřízeno: 
26.02.2020
Počet stran: 
1

Poskytnutí seznamu všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na Úřadu naší městské části od 12.11.2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl starostou odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ředitele Magistrátu HMP), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti.

Vyskočit nahoru