Jste zde

07/2019

Žádost přijata: 
29.07.2019
Vyřízeno: 
09.08.2019
Počet stran: 
1

Poskytnutí informace o souhlasu s užíváním ostatní plochy (komunikace) a informace o přesném zaměření plochy k parkování vozidel se zakreslením do mapy, doby na kterou je souhlas vydán a finanční částce, která byla zaplacena.

Vyskočit nahoru