Jste zde

06/2019

Číslo jednací: 
MC P-KU 2300/2019
Žádost přijata: 
22.07.2019
Vyřízeno: 
02.08.2019
Počet stran: 
1

 

Źádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha - Kunratice a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha - Kunratice, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost / formát; prosím o poskytnutí i těch smluv vztahujících se kvýše uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě městské části Praha - Kunratice, které případně městská část Praha - Kunratice uzavřela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-li takové). a též poskytnutí všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

 

Vyskočit nahoru