Jste zde

05/2019

Žádost přijata: 
11.07.2019
Vyřízeno: 
16.07.2019
Počet stran: 
1

 

1. žádám o kopii projektové dokumentace stání v ulici K Verneráku 1192/6 a 1193/4.

2. žádám o sdělení, proč bylo dopravní značení parkovacích míst provedeno pouze před č.p 1192/6

a 1193/4 a nebylo provedeno v celé ulici K Verneráku

3. žádám o kopii dokumentace, na základě které bylo schváleno umístění nebezpečných betonových květináčů na místě parkovacího stání

Vyskočit nahoru