Jste zde

04/2019

Číslo jednací: 
MC P-KU 2095/2019
Žádost přijata: 
26.06.2019
Vyřízeno: 
08.07.2019
Počet stran: 
1

Žádám o kopii projektové dokumentace parkovacích stání v ulici K Verneráku před domy č.p. 1192/6 a 1193/4. Zároveň Vás žádám o vysvětlení, proč bylo změněno dopravní značení parkovacích míst před již zmíněnými domy bez předchozího upozornění a projednání. Pokud bylo značení nelegální, tak žádám o vysvětlení, kdo a proč tak učinil a jak je možné, že to bylo několik let bez povšimnutí. Na daném místě nikdy nebyla způsobena žádná dopravní nehoda, pokud vím a parkování zde nebylo pro nikoho nebezpečné. Co naopak za nebezpečné považuji, je umístění pevné překážky v podobě betonových květináčů na místa vyhrazená k parkování. A proto dále žádám o kopii dokumentace, kde je betonová překážka označena a odůvodněna. A v neposlední řadě Vás žádám o odůvodnění jednání obce v podobě rušení parkovacích stání v jednoznačný neprospěch svých obyvatel, kteří mají problém zaparkovat v místě svého bydliště. Na vině jsou klienti restaurace Lokál a obyvatelé Středočeského kraje, kteří považují ulici K Verneráku a okolí všech zastávek MHD v Kunraticích za neplacené parkoviště P+R.

Vyskočit nahoru