Jste zde

02/2019

Číslo jednací: 
MC P-KU 1129/2019
Žádost přijata: 
04.04.2019
Vyřízeno: 
15.04.2019
Počet stran: 
2

 

  1. Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku?
  2. Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané?
  3. Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá?
  4. Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé?
  5. Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout.
     
Vyskočit nahoru