Jste zde

Výměna sítí PRE - oblast Klatovská

Dotčené ulice: K Bažantnici, Lesní, Klatovská, Rozvadovská, Lišovická, Janovická, Vožická, Za Bažantnicí (část), Nad rybníčky (část), Vimperské náměstí, K Šeberáku, Netolická (hotová v rámci rekonstrukce komunikace)

Termín: podzim 2020 - dokončeno, probíhá obnovování povrchů a zeleně - zatím nepřevzato

Zhotovitel: Energo Praha s.r.o., dozor p. Jirkovský

Investor: PRE distribuce a.s.

Druh činnosti: výměna kabelů PRE kNN, kVN, vč. odtěžování původního vedení

Vyskočit nahoru