Jste zde

Výměna sítí PRE - kVN U Kunratického lesa

Dotčené ulice: U Kunratického lesa, Hornomlýnská, K Verneráku, Ekonomická, Dunovická, Kunratická spojka

Termín: realizace od 3/2021

Zhotovitel: KORMAK Praha a.s.; dozor p. Křivánek

Investor: PRE distribuce a.s.

Druh činnosti: výměna kabelů PRE kNN, kVN

V průběhu 4. etapy bude provedena uzavírka ulice K Verneráku u křižovatky s U Kunratického lesa (4.etapa DIO doplněna o aktualizaci a1-a5), bude realizován překop komunikace. Komunikace K Verneráku a sídliště Flora bude v režimu zakázaného průjezdu, tento pokles dopravy bude využit na realizaci dalších četných oprav na ulici K Verneráku, které by za normálního provozu způsobovaly značné problémy a nebezpečné situace. Na uzavírku a její dodržování bude dohlížet městská policie. Bližší termín uzavírky zatím není znám, bude zavčasu oznámen  na webu MČ, facebookových stránkách a návěštěn za pomoci dopravního značení. Objízdná trasa vede po Kunratické spojce a ulici K Šeberáku.

Vyskočit nahoru