Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha - Kunratice

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda MUDr. Mandík Miloslav 603 733 467 člen zastupitelstva
Tajemník Ing. Appelová Veronika 244 102 213 referent správy majetku
Člen Krejbich Tomáš   veřejnost
Člen Matoušek Milan   člen zastupitelstva
Člen Mgr.Doležilová Veronika   veřejnost
Člen Horký Vladimír   veřejnost
Člen Ing.Hylena Ladislav   veřejnost
Člen Ing. Goll Milan   veřejnost
Člen Bc. Kraus Radim   veřejnost
Člen Zeman Petr   veřejnost

Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha - Kunratice

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda Ing.Langr Miloš 608 956 544 člen zastupitelstva
Tajemník Ing. Vomáčková Blanka 244 102 226 referent ekonom. odd.
Člen Beranová Magdalena   veřejnost
Člen Ing.Rybín Petr 602 670 150 veřejnost
Člen Ing. Kovář Jan   veřejnost
Člen Doc.Ing.Pavel Mertlík, CSc. pmertlik@BIVS.cz veřejnost
Člen Vaníček Vilém   veřejnost
Člen Ing. Běhalová Božena veřejnost
Člen Ing. Kokeš Jaroslav veřejnost
Člen Weiszová Silvia   veřejnost