Jste zde

2011

05

Poskytnutí informací a podkladů vztahujících se k provozu odlučovače lehkých kapalin na pozemku parc. č. 1539 k.ú.Kunratice

Typ obsahu: Žádost o informace

Kategorie: 2011

04

Informace k počtu zastupitelů, kandidátů a voličů

Typ obsahu: Žádost o informace

Kategorie: 2011

03

Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 OZ

Typ obsahu: Žádost o informace

Kategorie: 2011

02

Investiční plány pro rok 2011, seznam projektů, které jsou plánovány na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Typ obsahu: Žádost o informace

Kategorie: 2011

01

Poskytnutí důkazů prokazujících právo hospodaření MNV Praha-Kunratice k pozemku 1540 v k.ú. Kunratice o výměře 1020 m2

Typ obsahu: Žádost o informace

Kategorie: 2011

Stránky

Přihlásit se k odběru 2011
Vyskočit nahoru