Ostrov objevů

Typ: 
Zájmové kroužky a spolky

Ostrov objevů – univerzita pro batolata

Pořádáme unikátní multismyslové kurzy pro nejmenší děti ve věku 1-3 roky. Multismyslové podněty stimulují mozek dítěte a vytváří v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), které jsou nezbytné pro správný vývoj dětského mozku. Naše kurzy obsahují celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte a mají za cíl povzbuzovat dítě k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičovat jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Zahrnují třídící hry, objevování, tvůrčí činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, dechové cvičení, rytmické a pohybové aktivity. Během těchto aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly ( ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá).