Ing. Martin Straňák

Typ: 
Služby a řemesla

Nabízím překladatelské služby a tlumočení z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. 

Jsem státem uznaný soudní překladatel a tlumočník, mohu tedy pro vás či vaši společnost vyhotovit soudně ověřený překlad (s kulatým razítkem) či zajistit soudní tlumočení.