Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích IV. etapa; cyklotrasa A213

Obecně

Kompletní rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů, rekonstrukce a přeřešení křižovatky Kunratická spojka x Nad Šeberákem, bezmotorové úseky komunikací, úprava zastávky MHD Na Proutcích

ulice: Kurnatická spojka, Nad Šeberákem, V Honu, K Jelenám, Na Knížce, V Jahodách, bezejm. komunikace Úhlavská - K Verenráku, (K Verneráku, součást koordinovaného projektu rekonstrukce K Verneráku), Za rybníkem, bezejm. komunikace Za Rybníkem - K Borovíčku, K Borovíčku (Dolnomlýnský rybník)
Zakázku a výběr odsouhlasila komise dopravy MČ po konzultaci s magistrátem hl.m. Prahy na základě vypsání programu účelových dotací na budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, v případě cyklotrasy A213 se jedná o synergický efekt pro rekonstrukci komunikací, vytvoření komfortní a bezpečné linie pro pěší a cyklistickou dopravu vč. rekreační funkce a zabezpečení rizikové křižovatky vč. úpravy nevyhovujících vazeb na MHD
Momentálně probíhá projektování a úpravy dokumentace výrobními výbory

Data

Zhotovitel: bude vysoutěžen po vydání stavebního povolení
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení a dokumentace projektu zde: -
Předpoklad zahájení prací: neznámé
Cena projektu (odhad): 27 mil. Kč bez DPH dle předběžného odhadu
Investor: Městská část Praha-Kunratice s proplacením účelovou dotací hl.m.Prahy, realizace bude pravděpodobně rozdělována mezi TSK, hl.m.Prahu (formou účelové dotace ve prospěch MČ) a MČ Praha-Kurnatice

Důležité termíny

-

Harmonogram:

-

Zrealizováno:

-

Vyskočit nahoru