Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích III. etapa

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů

ulice: Kriváňská, Klínovecká, Odboje, Ratajova (úsek Za Hájovnou - Do Dubin), Za Bažantnicí (východní část), příjezdová komunikace K Zeleným domkům 631-633
Výběr komunikací k rekonstrukci provedla speciální komise zastupitelstva, výběr byl následně potvrzen hlasováním zastupitelstva.
Momentálně probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

Data

Zhotovitel: bude vysoutěžen po vydání stavebního povolení
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení a dokumentace projektu zde: -
Předpoklad zahájení prací: podzim 2020 (2020 zrealizována příjezdová cesta, zbylé stavby čekají na vydání stavebního povolení)
Cena projektu (odhad): 24 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Praha-Kunratice

Důležité termíny

-

Harmonogram:

-

Zrealizováno:

příjezdová komunikace K Zeleným domkům 631 - 633; podzim 2020

Vyskočit nahoru