Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích III. etapa

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů; v koordinaci bude vyměněno správcem veřejné osvětlení (kabeláž, sloupy)

ulice: Kriváňská, Klínovecká, Odboje, Ratajova (úsek Za Hájovnou - Do Dubin), Za Bažantnicí (východní část), příjezdová komunikace K Zeleným domkům 631-633
Výběr komunikací k rekonstrukci provedla speciální komise zastupitelstva, výběr byl následně potvrzen hlasováním zastupitelstva.
Momentálně probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

Data

Zhotovitel: bude vysoutěžen po vydání stavebního povolení
Projektant: DIPRO s.r.o.
Realizace: od 10/2020 příjezdová komunikace K Zeleným domkům; od 9/2021 Za Bažantnicí
Cena projektu (odhad): 24 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Praha-Kunratice

Důležité termíny

18. 10. 2021 předpokládaný začátek rekonstrukce

Harmonogram

Předpoklad zahájení realizace 18. 10. 2021, předpoklad ukončení stavebních prací do 31. 11. 2021; nákres DIO (PDF)

Předpoklad postupu prací Za Bažantnicí:

 1. Odfrézování svrchních vrstev vozovky, demolice chodníku
 2. Výstavba chodníku, výměna kabeláže veřejného osvětlení, lokální opravy na vodovodní síti v případě potřeby
 3. Dokončení chodníku, odstranění zbytku konstrukce vozovky
 4. Konstrukce vozovky
 5. Pokládka živice
 6. Dodělávky detailů, osetí (pravděpodobně až v průběhu jara 2022)

Zrealizováno

 • příjezdová komunikace K Zeleným domkům 631 - 633; podzim 2020

Organizační instrukce - Za Bažantnicí (východní část)

 • Nádoby na odpad (popelnice na pozemcích) je nutno popsat číslem domu, nádobu je nutno umístit dostupnou mimo pozemek nejpozději den předem (tj. úterý) do 14:00, stavba nádoby stáhne, ve středu proběhne vývoz a popelnice budou navráceny, pokud odvezete na sběrné místo popelnici sami, stavbě to samozřejmě pomůže
 • Stání tříděného odpadu bude v ulici zrušeno, kontejnery budou po dobu rekonstrukce umístěny na příjezdovou cestu k bývalému kravínu a firparku
 • Parkování a vjezd do ulice nebudou vždy umožněny (fyzicky nepřístupný prostor - přístup nelze zaručit), k parkování využitjte okolní ulice, přednostně prostor u fitparku o ulici jižněji a vyznačenou plochu naproti areálu Šeberáku; vjezd do prostoru staveniště podléhá souhlasu zhotovitele a je pouze na vlastní nebezpečí; v případě výzvy nutno okamžitě vozidlo odstranit z prostoru staveniště, stavba ani MČ neručí za případné škody, pokud vozidlo zůstane v rizikové zóně
 • Pohyb po staveništi je možný pouze se zvýšenou opatrností a v případě provádění činnosti pouze za vědomí pracovníků zhotovitele kvůli riziku úrazu
PřílohaVelikost
PDF icon dio_za_bazantnici_a3.pdf1.84 MB
Vyskočit nahoru